Aktualności

Zebranie Oddziału 12.01.2018

Pierwsze w tym roku zebranie członków i sympatyków naszego Oddziału prowadził jak zwykle prezes Wiesław Krajewski. Na początek przypomniał o terminach najbliższych zebrań, w tym zebrania sprawozdawczo-wyborczego w marcu. Omówił i przedstawił zdjęcia z minionych ciekawych wydarzeń - maksimum aktywności roku Geminidów w połowie grudnia oraz styczniowej koniunkcji Jowisza z Marsem. Następnie przedstawił najciekawsze zjawiska na niebie przypadające w tym roku.
Z kolei Łukasz Tkaczyk zaprezentował ciekawe obiekty w gwiazdozbiorze Zająca i swoje wrażenia z obserwacji gwiazd podwójnych, gromad i obiektów katalogu Messiera.
Prezes Wiesław Krajewski wygłosił prelekcję zatytułowaną „Południk 0”. Dotyczyła ona historii wyznaczania południka zerowego na Ziemi, a także jakie obiekty były podstawą określania południka zerowego na Księżycu, Marsie, Merkurym i Wenus. Ilustracją do tej prezentacji był też „Atlas Układu Słonecznego NASA”.
Na zakończenie Zbigniew Jankowski omówił najważniejsze wydarzenia astronautyczne z minionego miesiąca.
Na tym zebranie zakończyło się. Następne, ze względu na przypadające ferie zimowe odbędzie się w trzeci piątek lutego - 16.02.

Zebranie Oddziału 12.01.2018

Najbliższe zebranie odbędzie się w Paderewskim.
W programie zebrania:
1. bieżące sprawy Oddziału,
2. aktualności astronomiczne i najciekawsze wydarzenia na niebie w 2018 roku,
3. aktualności astronautyczne,
4. prelekcja "Południk zero".

Serdecznie zapraszamy.

Spotkanie

W piątek o godz. 17 zapraszamy na spotkanie astronomiczne do Zespołu Szkół nr 12 na ul. Sławinkowskiej 50.
Po spotkaniu, jeśli pogoda dopisze, odbędzie się pokaz nieba przez teleskop.

Zebranie Oddziału 8.12.2017

Ostatnie w tym roku zebranie miało tradycyjny przebieg - po krótkiej części teoretycznej nastąpiło spotkanie wigilijne. Zebranie, jak zwykle prowadził prezes Wiesław Krajewski. Na początku wręczył legitymację nowemu członkowi, a następnie omówił najważniejsze sprawy związane z funkcjonowaniem Oddziału. Ustalono terminy spotkań w przyszłym roku, a także sprawy związane z przygotowaniami do obchodów 100-lecia istnienia PTMA oraz przygotowania do walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego. Termin tego zebrania ustaliliśmy na 9 marca 2018 roku. Prezes przedstawił sprawozdanie z zebrania Zarządu Głównego PTMA, które odbyło się w Krakowie. Poinformował też o spotkaniu, które odbyło się tydzień wcześniej w Zespole Szkół nr 12. Kolejne takie spotkanie z młodzieżą szkolną odbędzie się 5 stycznia.
Stałym punktem programu jest prezentacja aktualności astronomicznych. Prezes omówił aktualną sytuacje na niebie, a w szczególności czekające nas dwa zjawiska zakryciowe - Regulusa i Aldebarana przez Księżyc. Natomiast Zbigniew Jankowski omówił aktualności astronautyczne z minionego miesiąca.
Następnie rozpoczęła się część wigilijna naszego zebrania. Przy choince udekorowanej w motywy astronomiczne przygotowanej przez Arkadiusza Kosteckiego, dzieliliśmy się opłatkiem, jedliśmy tradycyjne śledziki, śpiewaliśmy także kolędy i rozmawialiśmy o planach astronomicznych na następny rok. W tej miłej atmosferze zebranie zakończyło się.
Następne będzie 12 stycznia.

Spotkanie 8.12.2017

Najbliższe zebraniue odbędzie się 8 grudnia w Paderewskim.
W programie:
1. sprawy bieżące Oddziału;
2. aktualności astronomiczne na niebie;
3. aktualności astronautyczne;
4. spotkanie wigilijne.

Serdecznie zapraszamy.

Spotkanie 1.12.2017

W Zespole Szkół nr 12 na ul. Sławinkowskiej 50 odbędzie się w piątek 1 grudnia o godz. 17 spotkanie poświęcone planecie Neptun połączone z obserwacjami planet Uran i Neptun.
Serdecznie zapraszamy.

Spotkanie 17.11.2017

W listopadzie spotkaliśmy się w trzeci piątek miesiąca. Zebranie prowadził‚ prezes Wiesław Krajewski. Na początek omówił‚ on sprawy bieżącej działalności Oddziału, spotkań w zespole szkół na ul. Sławinkowskiej, w Dworku Wincentego Pola, a także przypomniał‚ o czekającym nas w przyszłym roku zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. Przekazał też nowe numery czasopism astronomicznych.
Uzupełniając poprzednie zebrania, prezes pokazał‚ zdjęcia zorzy polarnej, która miała miejsce podczas naszego październikowego zebrania, film z sierpniowego zaćmienia Słońca oraz zdjęcia z zakrycia Aldebarana przez Księżyc. Natomiast Andrzej Kołodyński zaprezentował zdjęcia ze zlotu OZMA w Urzędowie i omówił przebieg zlotu.
Przechodząc do aktualności astronomicznych, prezes omówił najważniejsze wydarzenia na niebie, jakie czekają nas w nadchodzącym miesiącu, a w szczególności skupił się na mającym nastąpić 8 grudnia zakryciu Regulusa przez Księżyc. W zastępstwie nieobecnego Zbigniewa Jankowskiego zaprezentował też aktualności astronautyczne.
Zebranie zakończyła prelekcja „Klasyfikacja gwiazd” wygłoszona przez prezesa. Dotyczyła ona analizy widmowej, diagramu H-R, klas jasności oraz wybranych zagadnień ewolucji gwiazd. Ponieważ temat jest szeroki, być może będzie kontynuowany w przyszłości.
Po tym odbyła się jeszcze dyskusja na temat pozyskania środków na dofinansowanie projektów w ramach konkursów w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”.
Następne, wigilijne spotkanie naszego Oddziału odbędzie się 8 grudnia.

Najbliższe zebranie odbędzie się 17 listopada w Paderewskim.

W programie zebrania:
1. sprawy bieżące Oddziału,
2. sprawozdanie z obserwacji zakrycia Aldebarana przez Księżyc,
3. aktualności astronomiczne,
4. aktualności astronautyczne,
5. prelekcja "Klasyfikacja gwiazd"
Serdecznie zapraszamy.

Spotkanie 27.10.2017

Zapraszamy na spotkanie w Zespole Szkol nr 12 na ul. Sławinkowskiej 50 w dniu 27 października o godzinie 17.
Tematem będzie opozycja Urana i - jesli tylko pogoda dopisze - obserwacje planety.
Serdecznie zapraszamy.


Zebranie Oddziału 13.10.2017

Zebranie prowadził jak zwykle prezes Wiesław Krajewski. Na początek omówił on bieżące sprawy Oddziału, w tym w szczególności planowane spotkania w Zespole Szkół nr 12 oraz Dworku Wincentego Pola, a także sprawy związane z planowanym na początek przyszłego roku zebraniem sprawozdawczo-wyborczym. Omówiliśmy też propozycje wyjazdowe na najbliższy okres.
Jak zwykle prezes przedstawił najważniejsze wydarzenia astronomiczne na najbliższy miesiąc. Poprzedził je pokazem zdjęć z koniunkcji Wenus, Księżyca, Regulusa, Marsa i Merkurego pod koniec września. Szczegółowo prezes omówił przypadające 6 listopada zakrycie Aldebarana przez Księżyc.
Zbigniew Jankowski przedstawi? wiadomości astronautyczne z wydarzeń minionego miesi?ca oraz zaprezentował krótką prelekcję dotyczącą lotów chińskich Shenzhou.
Łukasz Tkaczyk natomiast omówił ciekawe obiekty znajdujące się w gwiazdozbiorach Tarczy, Węża i Strzelca.
Omówiliśmy jeszcze nasz udział w zlocie astronomicznym na Roztoczu oraz podczas Dnia Otwartego w Centrum Astronomii Mikołaja Kopernika w Warszawie. Temat ten jeszcze będzie kontynuowany.
Na zakończenie prezes zaprezentował programy astronomiczne dostępne w smartfonach, bardzo przydatne miłośnikom astronomii do prowadzenia codziennych obserwacji i pokazów nieba.
Na tym zebranie zakończyło się. Następne listopadowe zebranie ustaliliśmy na trzeci piątek miesiąca - 17 listopada.

Zebranie Oddziału 13.10.2017

Najbliższe zebranie odbędzie się 13 października w Paderewskim.
W programie zebrania:
1. sprawy bieżące Oddziału,
2. sprawozdanie ze zlotu astronomicznego na Roztoczu i Dnia Otwartego w CAMK-u,

3. aktualności na niebie,
4. aktualności astronautyczne,
5. miniprelekcja Z. Jankowskiego o statku Shenzhou,
6. prezentacja "Miłośnik astronomii i smartfon".
Serdecznie zapraszamy.

Zebranie Oddziału 8.09.2017

Na pierwszym powakacyjnym zebraniu członków i sympatyków naszego Oddziału, omawialiśmy nasze działania w ostatnich dwóch miesiącach. Złożyły się na to: sprawozdania ze zlotu OZMA w Urzędowie, grilla perseidowego, było także o mobilnych planetariach, akcentach astronomiczno-astronautycznych w czasie Air Show w Radomiu oraz Festiwalu Sztukmistrzów w Lublinie, o obłokach srebrzystych minionego lata, zdjęcia z sierpniowego zaćmienia Księżyca, nowe książki i czasopisma astronomiczne. Nie zabrakło omówienia aktualności na niebie, szczególnie o zorzy polarnej, ciekawych konfiguracjach planet we wrześniu, a także aktualności astronautycznych. Duże zainteresowanie wzbudziło sprawozdanie Jarosława Pawelca z wyprawy na całkowite zaćmienie Słońca do USA. Prezes zaproponował‚ także wycieczkę do CAMK-u w Warszawie na Dzień Otwarty 1 października.
Na zakończenie prezes Wiesław Krajewski zaprezentował‚ prelekcję na temat gwiazdy Aldebaran. Oprócz podstawowych wiadomości i ciekawostek na temat tej gwiazdy, szczególną uwagę zwrócił na zjawisko zakrycia Aldebarana przez Księżyc od czasów dawnych, przez obserwację Mikołaja Kopernika po czekające nas zakrycia w listopadzie i grudniu.
Po dyskusji zebranie zakończyło się.

Zebranie Oddziału 09.09.2017

Najbliższe zebranie odbędzie się 9 września w Paderewskim.
W programie zebrania:
1. podsumowanie wydarzeń wakacyjnych,
2. aktualności astronomiczne,
3. aktualności astronautyczne,
4. relacja z całkowitego zaćmienia Słońca,
5. prelekcja "Aldebaran".

Serdecznie

zapraszamy.

Zebranie Oddziału 12.05.2017

Nasze majowe zebranie było pierwszym po uroczystości jubileuszu 50-lecia istnienia naszego Oddziału. Dlatego rozpoczęło się tym tematem. Prezes Wiesław Krajewski podzielił się wspomnieniem prof. dr. hab. Stanisława Hałasa, pierwszego prezesa Oddziału Lubelskiego PTMA, który uczestniczył w tej uroczystości, a zmarł 3 maja. Jego pogrzeb odbył się dwa dni przed naszym zebraniem.
Relację z przebiegu jubileuszu, prezes ilustrował licznymi zdjęciami, prezentacją okolicznościowych gratulacji, medalu Prezydenta Miasta Lublin oraz fragmentem "Panoramy Lubelskiej", w której znalazł się krótki reportaż na ten temat. Prezes omówił także spotkanie w Zespole Szkół nr 12 oraz zaplanowaliśmy następne nasze przedsięwzięcia: ponowne spotkanie w ZS nr 12 - 26 maja, pokaz nieba w Dworku Wincentego Pola - 3 czerwca, a także niektóre plany wakacyjne.
Ze stałych punktów programu zebrania znalazły się aktualności astronomiczne na najbliższy miesiśc oraz aktualne wydarzenia astronautyczne.
Astronomiczna prelekcja nosiła tytuł "ABC Drogi Mlecznej". Przygotował jš prezes Wiesław Krajewski. Omówił zarówno przebieg Drogi Mlecznej wœród gwiazdozbiorów, historię poznania jej natury i budowy, szczegóły i nazewnictwo jej struktury, ciekawe obiekty z centrum Galaktyki, po układ współrzędnych galaktycznych. Prelekcję zakończyło zapoznanie się ze szczegółami rozmieszczenia poszczególnych gwiazdozbiorów na Drodze Mlecznej przedstawionej na dużym plakacie, a także degustacja batonika "Milky Way".
Na tym zebranie zakończyło się, a na kolejne umówiliśmy się na 9 czerwca.

Zebranie Oddziału 12.05.2017

Najbliższe zebranie odbędzie się w pištek 12-tego maja w Paderewskim.
W programie zebrania:
1. wspomnienia z jubileuszu 50-lecia Oddziału,
2. informacja o spotkaniu w Zespole Szkół nr 12.
3. aktualnoÂści na niebie,
4. aktualnoÂści astronautyczne,
5. prelekcja "ABC Drogi Mlecznej"
Serdecznie zapraszamy.

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 3 maja zmarł nagle Prof. dr hab. Stanisław Hałas.
Był pierwszym Prezesem Oddziału Lubelskiego PTMA. Pełnił tę funkcję od 1967 do 1983 roku. Zaledwie dwa tygodnie temu uczestniczył w jubileuszu 50-lecia powstania naszego Oddziału. Byliśmy umówieni, że 8 czerwca wygłosi na zebraniu wykład pt. "Gromady kuliste". Już nigdy Go nie usłyszymy. Cześć Jego pamięci!ZAPROSZENIE

W najbliższy piątek 5 maja o godzinie 20-tej zespole szkół nr 20 na ulicy Sławinkowskiej 50 odbędzie się spotkanie poświęcone planecie Jowisz. Serdecznie zapraszamy.

ZAPROSZENIE

Lubelski Oddział PTMA obchodzi w tym roku jubileusz 50-lecia istnienia. Z tej okazji, w sobotę 22 kwietnia o godz. 12 odbędzie się w sali konferencyjnej hotelu Mercure okolicznościowe zebranie.
Na tę uroczystość serdecznie zapraszam członków naszego Oddziału.
Prezes Zarządu Oddziału
Wiesław Krajewski

Zebranie Oddziału 7.04.2017

Kwietniowe zebranie, które prowadził prezes Wiesław Krajewski, poświęcone było w dużej mierze przygotowaniom do jubileuszu 50-lecia istnienia Oddziału. Z innych bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem Oddziału, prezes omówił planowane spotkania w Dworku Wincentego Pola oraz Zespole Szkół nr 12. Zaprezentował też zdjęcia z udanego takiego spotkania w Dworku w ubiegłym tygodniu. Omawiając aktualne wydarzenia na niebie, rozpoczął od pokazu zdjęć Merkurego na wieczornym niebie, a potem przedstawił czekające nas ciekawsze konfiguracje planet, Księżyca, widoczność stacji kosmicznej oraz zakrycie Aldebarana przez Księżyc. Druga część zebrania poświęcona była astronautyce. W ten sposób uczciliœmy rocznicę lotu Gagarina w kosmos. Był to nasz oddziałowy Dzień Kosmonautyki. Koordynator Sekcji Astronautycznej Zbigniew Jankowski zaprezentował obszerną prelekcję dotyczącą historii lotów statków serii Sojuz i ciekawostek z tym związanych. Prelekcję dopełniła - jak zwykle - prezentacja ostatnich dokonań astronautycznych ubiegłego miesiąca. Na tym zebranie zakończyło się. Mieliśmy jeszcze okazję podziwiania, choć krótko, lotu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Zebranie 7 kwietnia.

Najbliższe zebranie Oddziału odbędzie się 7 kwietnia w Paderewskim.
W Programie zebrania:
1. bieżące sprawy Oddziału,
2. aktualności na niebie,
3. sprawozdanie ze spotkania w Dworku Wincentego Pola,
4. sprawozdanie z marcowych obserwacji,
5. aktualności astronautyczne,
6. Oddziałowy Dzień Kosmonautyki - prelekcja Zbigniewa Jankowskiego "Misje Sojuz",
7. obserwacje nieba.
Serdecznie zapraszamy.


ZAPROSZENIE
Zebranie Oddziału 10.03.2017

Zebranie w marcu rozpoczęło się od omówienia stanu przygotowań do obchodów 50-lecia istnienia naszego Oddziału. Prezes Wiesław Krajewski przedstawił propozycje czasu, miejsca obchodów, zaproszonych gości itp. Omówione zostały także inne plany działalności na najbliższy czas, w tym przede wszystkim spotkanie w Dworku Wincentego Pola, które ma się odbyć 31 marca. Prezes poinformował także o przebiegu ubiegłotygodniowego spotkania z młodzieżą Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie.
Następnie prezes zaprezentował zdjęcia z ostatniego półcieniowego zaćmienia Księżyca oraz omówił aktualne wydarzenia astronomiczne czekające nas w najbliższym czasie. Następnie Zbigniew Jankowski jak zwykle przedstawił aktualności astronautyczne - przegląd wydarzeń ostatniego miesiąca.
Główną prelekcję tego zebrania przedstawił prezes, a dotyczyła ona występowania alkoholu w kosmosie. Była to obszerna prezentacja przedstawiająca zagadnienie istnienia chmur alkoholu w naszej Galaktyce, a także w składzie komet, oraz używania alkoholu w czasie lotów kosmicznych i na stacjach orbitalnych, po produkowane na ziemi różne typy alkoholi związane nazewnictwem lub innymi cechami z astronomią. Prelekcja wywołała spore zainteresowanie słuchaczy.
Na tym zebranie zakończyło się.

Zebranie

Najbliższe zebranie odbędzie się 10 marca w Paderewskim.
W programie zebrania:
1. sprawy organizacyjne i przygotowania do obchodów jubileuszu 50-lecia Oddziału,
2. aktualności astronomiczne,
3. relacje z pólcieniowego zaćmienia Księżyca,
4. aktualności astronautyczne,
5. prelekcja W. Krajewskiego "Alkohol w kosmosie".
Serdecznie zapraszamy.

Zebranie

W piątek, 3 marca o godz. 17.00 w Zespole Szkół nr 12 na ul. Sławinkowskiej 50 w Lublinie odbędzie się spotkanie z młodzieżą połączone z prelekcją astronomiczną i jeśli pogoda dopisze, pokazem nieba przez teleskop.
Serdecznie zapraszamy.

Zebranie Oddziału 10.02.2017

Zebranie prowadził jak zwykle prezes Wiesław Krajewski. Na początku wręczył legitymacje dwóm nowym członkom, rozdał prenumeratorom nowe numery "Uranii - Postępów Astronomii" oraz omówił wydarzenia, w których niedawno uczestniczyliśmy. Tydzień wcześniej było to spotkanie w Zespole Szkół nr 12, prezes zapowiedział najbliższe podobne spotkanie 3 marca. Złożył też obszerną fotograficzną relację z wycieczki do Warszawy na wystawę "Gateway to Space" i do planetarium "Niebo Kopernika". Zapowiedział też kolejną wizytę w Dworku Wincentego Pola 31 marca. Na zakończenie części ogólnej prezes zaprezentował kolekcję numizmatów "Najpiękniejsze galaktyki" oraz monetę "Uncja kosmosu" z meteorytem Allende.
Jak zwykle też omówił aktualne wydarzenia na niebie, które czekają nas w nadchodzącym miesiącu. Istotnym elementem aktualności astronomicznych było omówienie przypadającego tej nocy półcieniowego zaćmienia Księżyca.
Jak zwykle Zbigniew Jankowski omówił najważniejsze wydarzenia astronautyczne z minionego miesiąca.
Na zakończenie prezes wygłosił prelekcję "Van Gogh i gwiazdy" poświęconą elementom astronomicznym w twórczości tego holenderskiego malarza. Na następne zebranie umówiliśmy na 10 marca.

Zebranie

Najbliższe zebranie odbędzie się 10 lutego w Paderewskim.
W programie zebrania:
1. sprawy bieżące Oddziału,
2. sprawozdanie z wyjazdu do Warszawy,
3. wiadomoÄ…ci astronautyczne,
4. aktualnoÄ…ci na niebie,
5. "Van Gogh i gwiazdy" prelekcja W. Krajewskiego.
Serdecznie zapraszamy.

Zebranie

W piątek, 3 lutego o godz. 17.00 w Zespole Szkół nr 12 na ul. Sławinkowskiej 50 w Lublinie odbędzie się spotkanie z młodzieżą połączone z prelekcją astronomiczną i pokazem nieba przez teleskop.
Serdecznie zapraszamy.

Zebranie Oddziału 13.01.2017

Pierwsze tegoroczne zebranie naszego Oddziału prezes Wiesław Krajewski rozpoczął od omówienia planów działalności w najbliższych miesiącach, w tym wycieczki do Warszawy, spotkania w szkole na ul. Sławinkowskiej, w Dworku Wincentego Pola i innych działań. Prezes poinformował również o przygotowaniach do obchodów 50-lecia istnienia naszego Oddziału. Następnie prezes omówił najważniejsze wydarzenia na niebie jakie czekają nas w najbliższym czasie oraz w ciągu całego roku. Prezes przedstawił również swoje zdjęcia gwiazd nieba południowego, jakie wykonał podczas wycieczki na Mauritius.
Z kolei Łukasz Tkaczyk zaprezentował prelekcję omawiającą widoczność najjaśniejszych planetoid w ciągu najbliższych miesięcy.
Zbigniew Jankowski natomiast jak zwykle omówił najważniejsze wydarzenia astronautyczne minionego miesiąca, a także przedstawił w formie prezentacji multimedialnej historię lotów kosmicznych. Było to nawiązaniem do mającej się odbyć w sobotę wycieczki do Warszawy na wystawę "Gateway to Space".
Zaplanowana prelekcja na temat Gwiazdy Betlejemskiej nie odbyła się z powodu późnej już pory. Została przełożona chyba dopiero na grudzień. Na tym zebranie zakończyło się.

Zebranie Styczniowe

Najbliższe zebranie odbędzie się 13 stycznia w Paderewskim.
W programie zebrania:
1. sprawy bieĹĽÄ…ce, w tym organizacja wycieczki do Warszawy,
2. aktualności na niebie,
3. aktualności astronautyczne,
4. "Historia kosmonautyki w pigułce" - prelekcja Zbigniewa Jankowskiego,
5. astronomiczne wspomnienia z wycieczki W. Krajewskiego,
6. "KrĂłtka historia Gwiazdy Betlejemskiej" - prelekcja W. Krajewskiego.

Serdecznie zapraszamy.

Zebranie Grudniowe 15.12.2016

W bardzo nietypowym terminie, bo w czwartek spotkaliśmy się na wigilijnym zebraniu członków i sympatyków naszego Oddziału. Prowadził je prezes Wiesław Krajewski. Na wstępie omówił on sprawę wyjazdu do Warszawy na wystawę Gateway to Space. Następnie jak zwykle przedstawił aktualności astronomiczne nadchodzącego miesiąca. Zaprezentował też nowe numery czasopism astronomicznych.
Z kolei Zbigniew Jankowski przedstawił wydarzenia astronautyczne, które się działy od ostatniego zebrania. Zaprezentował też krótką prelekcje dotyczącą samolotu kosmicznego X15.
Ciekawymi wspomnieniami astronomicznymi z wycieczki do Nepalu podzielił się Jarosław Pawelec, a swoje zdjęcia Księżyca zaprezentował Łukasz Tkaczyk.
W drugiej części zebrania odbyła się tradycyjna kolacja wigilijna. Następne zebranie odbędzie się w normalnym terminie - w dugi piątek stycznia, tj. 13.01.2017 r.

Zebranie Grudniowe

Wigilijne zebranie odbędzie sie wyjątkowo w czwartek, 15 grudnia o godz. 17.15 w LO Paderewskiego. W programie zebrania:
1. Omówienie bieżących spraw Oddziału, w tym wycieczki do Warszawy,
2. aktualności na niebie,
3. aktualności astronautyczne,
4. astronomiczna relacja z wycieczki Jarosława Pawelca,
5. "Samolot kosmiczny X15" miniprelekcja Zbigniewa Jankowskiego,
6. część wigilijna.
Serdecznie zapraszamy.

Zebranie Oddziału 18.11.2016

W listopadzie znów spotkaliśmy się w trzeci piątek miesiąca. Na początku prezes Wiesław Krajewski zaprezentował nowe numery czasopism astronomicznych, omówił kilka zagadnień związanych z zanieczyszczeniem nieba światłem, opowiedział o pomniku Jana Heweliusza w Gdańsku i miejscu jego pochówku w kościele św. Katarzyny, zaproponował zorganizowanie wycieczki do Warszawy na wystawę astronautyczną Gateway to Space, a także chwilę poświęcił niedawnej superpełni Księżyca. Swoje zdjęcia Superksiężyca pokazał również Tomasz Popajewski. Omówiliśmy również spotkanie w zespole szkół na Sławinku i kontynuację spotkań w tym miejscu.
Następnie, jak zwykle prezes omówił najważniejsze zjawiska na niebie czekające nas w nadchodzącym miesiącu, a Zbigniew Jankowski zaprezentował aktualnośści astronautyczne z minionych tygodni.
Najważniejszym punktem programu zebrania była prelekcja Wiesława Krajewskiego dotycząca działalności Kajetana Kraszewskiego jako miłośnika astronomii mającego swoje obserwatorium w Romanowie. Prezes zaprezentował jego dorobek, cytował urywki z jego prac i pamiętnika dotyczące astronomii, meteorologii, a także wspomnieniom z przebiegu obchodów 400 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.
Na zakończenie umówiliśmy się na kolejne zebranie w nietypowym terminie w czwartek 15 grudnia.

Zebranie

Najbliższe zebranie odbędzie się w piątek 18 listopada w Paderewskim
W programie zebrania:
1. sprawy bieżące Oddziału,
2. aktualności na niebie,
3. aktualności astronautyczne,
4. prelekcja Wiesława Krajewskiego "O Kajetanie Kraszewskim",
5. obserwacje nieba (jeśli pogoda dopisze).
Serdecznie zapraszamy.

OGŁOSZENIE

W piątek 28 października o godz. 17.00 zapraszamy na spotkanie z młodzieżą szkoły podstawowej i gimnazjum na ul. Sławinkowskiej 50.
W programie prelekcja astronomiczna, dyskusje o formach współpracy, zwiedzanie obserwatorium i możliwe obserwacje.

Zebranie Oddziału 21.10.2016

Październikowe zebranie miało być w swoim założeniu poświęcone obchodom rocznicy wystrzelenia Sputnika 1, w związku z tym przewidzieliśmy na nim okolicznościowe prelekcje z dziedziny astronautyki. Jednak zaczęliśmy od tematyki astronomicznej. Prezes Wiesław Krajewski poinformował o planach budowy w Krynicach Centrum Astronomicznego dla Amatorów, zaprezentował zdjęcia z niedawnej koniunkcji Księżyca z Aldebaranem oraz podzielił się wrażeniami z pobytu w Krakowie w Collegium Śniadeckiego i w Gdańsku - pamiątki związane z Janem Heweliuszem. Następnie omówił najważniejsze wydarzenia na niebie, jakie mają nastąpić w najbliższym miesiącu. Z kolei Zbigniew Jankowski przedstawił najważniejsze zdarzenia astronautyczne z minionego miesiąca. Natomiast Łukasz Tkaczyk zdał sprawozdanie z odbywającego się we wrześniu Festiwalu Nauki i udziału w nim naszych przedstawicieli.
Część rocznicowo-astronautyczną rozpoczął prezes krótką prelekcją dotyczącą wystrzelenia 4 października 1957 roku pierwszego sztucznego satelity Ziemi. Zbigniew Jankowski natomiast omówił program amerykańskich załogowych lotów kosmicznych serii Gemini.
Na zebraniu omówiliśmy również zamiar współpracy ze szkołą na ul. Sławinkowskiej w Lublinie i zorganizowania tam inauguracyjnego spotkania za tydzień 28 października. Natomiast kolejne zebranie naszego Oddziału w Liceum Paderewskiego odbędzie się ze względu na przypadające święto znów w trzeci piątek listopada - 18.11.

Najbliższe zebranie odbędze się 21 października w Paderewskim.

W programie zebrania:
1. sprawozdanie z zebrania ZarzÄ…du GĹ‚Ăłwnego PTMA,
2. aktualności na niebie,
3. dalszy ciąg wakacyjnych wspomnień astronomicznych,
4. relacja ze zlotu miłośników astronomii na Roztoczu,
5. część astronautyczna z okazji 59 rocznicy wystrzelenia Sputnika 1, a w niej:
6. aktualności astronautyczne, prelekcja "Sputnik 1" W. Krajewskiego, prelekcja "Program Gemini" Z. Jankowskiego.
7. obserwacje nieba (przy dobrej pogodzie).

Serdecznie zapraszamy.

Zebranie Oddziału 16.09.2016

Wrześniowe zebranie odbyło się w trzeci piątek miesiąca ze względu na przypadający wcześniej zlot miłośników astronomii na Roztoczu.
Zebranie prowadził prezes Wiesław Krajewski. Omówił plany działalności naszego Oddziału w najbliższym czasie. Przedstawił swoje wakacyjne wspomnienia astronomiczne: relacje z obserwacji Perseidów, wzajemnych konfiguracji Marsa, Saturna i Antaresa, zdjęcia Drogi Mlecznej oraz sprawozdanie z wizyty w planetarium i obserwatorium w Irkucku, a także wiadomości na temat obserwatorium neutrinowego nad Bajkałem. Prezes poinformował również o organizowanym przez Marcina Jarskiego pokazie Perseidów w Opolu Lubelskim i tradycyjnym naszym oddziałowym grillu perseidowym. Swoje zdjęcia z obserwacji Perseidów zaprezentował też Jarosław Pawelec.
Jak zwykle omówione zostały: aktualności astronomiczne - przez Wiesława Krajewskiego oraz wydarzenia astronautyczne minionych trzech miesięcy - przez Zbigniewa Jankowskiego.
Dużą część zebrania zajęły astronomiczno-geologiczno-meteorytowe wiadomości, jakie zanotował Łukasz Tkaczyk ze swojego pobytu w Bawarii. Natomiast Zbigniew Jankowski przedstawił sprawozdanie z odbywającego się w Jasionce pod Rzeszowem European Rover Challenge.
W dalszej części zebrania głos zabrał również Maciej Derejski.
Termin następnego zebrania ustaliliśmy na 21 paŸdziernika.

Zebranie Oddziału 16.09.2016

Pierwsze w tym roku szklonym zebranie Oddziału PTMA odbędzie się 16 września w Paderewskim.
W programie zebrania:
1. sprawy bieżące Oddziału i plany na najbliższe miesiące,
2. astronomiczne wspomnienia z wakacji,
3. aktualności na niebie,
4. aktualności astronautyczne,
5. sprawozdanie z European Rover Challenge 2016 w Jasionce k. Rzeszowa,
6. prezentacja nowego teleskopu oddziałowego i obserwacje nieba (przy dobrej pogodzie).
Serdecznie zapraszamy.Z żalem informujemy, że dziś tj. 30.08.2016r. w wieku 90 lat zmarł Tadeusz Kowalczyk.
Wieloletni członek Lubelskiego Oddziału PTMA.
Niech spoczywa w pokoju wśród swoich ukochanych gwiazd.

Zebranie Oddziału 10.06.2016

To już ostatnie przed wakacjami nasze spotkanie. Prowadził je prezes Wiesław Krajewski. Na początek omówił najważniejsze wydarzenia astronomiczne, które nastąpią w najbliższych miesiącach. Przy tej okazji, prezes zaproponował kilka przedsięwzięć - spotkanie z prelekcją i pokazem nieba w Dworku Wincentego Pola, grill perseidowy, ewentualne wycieczki do obserwatorium w Rzepienniku i Toruniu, wyjazd na Dzień Otwarty do CAMKu, jesienny zlot miłośników astronomii.
Z kolei Zbigniew Jankowski przedstawił jak zwykle przegląd wydarzeń astronautycznych minionego miesiąca. Omówił też sprawę działalności Sekcji astronautycznej PTMA.
Ponieważ nie wszystko udało się nam omówić na poprzednim zebraniu, teraz swoimi wspomnieniami ze zlotu miłośników astronomii w Bieszczadach dzieliła się Karolina Niedźwiecka. Przedstawiła zdjęcia i omówiła program naukowy zlotu. Poinformowała również, że zdobyty w konkursie teleskop przekazała na potrzeby Oddziału. Prezes natomiast podziękował jej za tak cenny dar i wręczył specjalne podziękowania na piśmie.
Jarosław Pawelec przedstawił kilka zdjęć i omówił swoją obserwację tranzytu Merkurego przed tarczą Słońca z 9 maja.
Na zakończenie Kamil Świca przedstawił swoją prelekcję "Katalogi grup galaktyk", w której obszernie omówił najważniejsze katalogi oraz bardziej ciekawe przykłady grup galaktyk. Kamil pokazał również kilka swoich ostatnich zdjęć nieba wykonanych w Bieszczadach i później.
Miłym akcentem kończącym zebranie było zaproszenie wszystkich obecnych na ślub dwojga członków naszego Oddziału: Katarzyny Jaśkowiak i Kamila Świcy.
Na tym zebranie zakończyło się. O planowanych w wakacje przedsięwzięciach będą ogłoszenia na naszej stronie internetowej Oraz Facebooku, a następne zebranie odbędzie się 16 września.

Zebranie

Najbliższe zebranie odbędzie się 10 czerwca w Paderewskim.
W programie zebrania:
1. sprawy bieżące Oddziału i plany na wakacje,
2. aktualności na niebie,
3. aktualności astronautyczne,
4. jeszcze relacje z tranzytu Merkurego,
5. prelekcja "Katalogi galaktyk i innych obiektĂłw"

Serdecznie zapraszamy.

Zebranie Oddziału 20.05.2016

Na zebraniu majowym naszego Oddziału spotkaliśmy się nietypowo w trzeci piątek miesiąca. Mieliśmy do omówienia kilka ważnych spraw dotyczących naszej ostatniej działalności i minionych wydarzeń astronomicznych.
Ze stałych punktów programu, prezes Wiesław Krajewski omówił najważniejsze wydarzenia astronomiczne czekające nas w najbliższym miesiącu, a Zbigniew Jankowski przedstawił aktualności astronautyczne minionego miesiąca.
Prezes omówił obszernie przebieg Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów PTMA w Białymstoku oraz poprzedzającego Zjazd zebrania Zarządu Głównego. Poinformował o utworzeniu nowej Sekcji Astronautycznej przy naszym Oddziale oraz przyjęty na zjeździe nowy statut PTMA.
Następnie omówione zostały nasze działania w zakresie popularyzacji astronomii - pokaz tranzytu Merkurego w Dworku Wincentego Pola oraz prelekcję Zbigniewa Jankowskiego w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie z okazji Nocy Muzeów, bo pokaz nieba, który przygotowaliśmy z tej okazji w Lublinie nie udał się z powodu złej pogody. Prezes zaprezentował też relacje Telewizji Lublin, które ukazały się z okazji tranzytu. Tematyka wrażeń innych obserwatorów z tranzytu będzie kontynuowana na czerwcowym zebraniu.
Krótkie sprawozdanie z przebiegu Zlotu Astronomicznego w Bieszczadach przedstawił wiceprezes i organizator Adam Kisielewicz. Temat ten z punktu widzenia innych uczestników będzie jeszcze kontynuowany na następnym zebraniu.
Na zebraniu zaprezentowaliśmy również nowy nabytek - teleskop słoneczny, który udało nam się kupić dzięki dofinansowaniu z Zarządu Głównego PTMA. Nie jest to jedyny nasz nowy sprzęt. Kolejny nowy teleskop oddziałowy zostanie zaprezentowany w czerwcu. Z kolei Maciej Derejski omówił działania związane ze współpracą naszego Oddziału z jedną ze szkół Lublina, w której znajduje się obserwatorium astronomiczne, podzielił się również wrażeniami z tranzytu Merkurego i pokazu, który tam prowadził. Zaprezentował też zdjęcia tranzytu wykonane przez Łukasza Tkaczyka.
Następne zebranie odbędzie się w drugi piątek czerwca, tj. 10.06.

Zebranie

Najbliższe zebranie odbędzie się 20 maja w Paderewskim.
W programie zebrania:
1. Ważne sprawy oddziału w tym prezentacja nowego sprzętu.
2. Aktualności na niebie.
3. Sprawozdanie w Nadzwyczajnego Walnego Zebrania DelegatĂłw PTMA.
4. Aktualności astronautyczne.
5. Omówienie zlotu Miłośników Astronomii w Bieszczadach.
6. Relacje z tranzytu Merkurego i Nocy MuzeĂłw.
7. Pokaz nieba przy sprzyjajÄ…cej pogodzie.
Serdecznie zapraszamy.

Zaproszenie

Zapraszamy na Noc MuzeĂłw,
w sobotę, 14 maja br. Jeśli tylko pogoda dopisze, członkowie naszego Oddziału przeprowadzą pokaz nieba przez teleskop. Czekamy przed Zamkiem Lubelskim jak tylko się ściemni (ok. 21.00)

Jednocześnie czasie Nocy Muzeów, członek naszego Oddziału Zbigniew Jankowski, przeprowadzi odczyt połączony z prezentacją multimedialną pt. "Jak daleko, jak blisko.. o rozmiarach Układu Słonecznego". Wszystkich chętnych zapraszamy do Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie ok. godz. 19.30.

Zaproszenie

W poniedziałek, 9 maja zajdzie rzadkie zjawisko astronomiczne - tranzyt, czyli przejście Merkurego przed tarczą Słońca. Poprzednio obserwowałem go 7 maja 2003 roku, a następny taki tranzyt będzie widać w całości dopiero 13 listopada 2032 roku. Proponujemy wspólną obserwację 9 maja między godz. 14 a 17 w Dworku Wincentego Pola w Lublinie, ul. Kalinowszczyzna 13. Będziemy mieli specjalnie przygotowane do tego celu teleskopy.
Zapraszamy.

Zaproszenie

Zebranie Oddziału 8 kwietnia 2016

Kwietniowe zebranie członków i sympatyków naszego Oddziału zdominowane zostało przez tematykę astronautyczną. Powody tego były dwa: zamiar powołania nowej sekcji - właśnie astronautycznej przy PTMA oraz przypadająca 12 kwietnia 55 rocznica lotu Gagarina w kosmos. Z tej okazji prezes przypomniał parę faktów z tej dziedziny, a kolega Zbigniew Jankowski przedstawił obszerną prelekcję poświęconą amerykańskiemu programowi Merkury.
Wcześniej jednak prezes omówił najbliższe zamierzenia Oddziału - spotkanie w Dworku Wincentego Pola za tydzień (15 kwietnia), była też mowa o zlocie w Bieszczadach (5-8 maja), Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów PTMA.
Jak zwykle, omówione zostały najważniejsze wydarzenia na niebie, jakie czekają nas w najbliższym miesiącu. Wiele miejsca poświęciliśmy tranzytowi Merkurego przed tarczą Słońca - samemu zjawisku oraz możliwości zorganizowania pokazu tego wydarzenia. Prezes mówił również o ciekawych konfiguracjach planet, widoczności Merkurego i Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Również jak zwykle, mieliśmy okazję wysłuchać aktualności astronautycznych przygotowanych przez Zbigniewa Jankowskiego.
Bardzo ciekawą częścią zebrania było omówienie przez Macieja Derejskiego otwarcia obserwatorium astronomicznego w jednej ze szkół Lublina, jego wyposażenia oraz możliwości współpracy.
Na zakończenie ustaliliśmy termin następnego zebrania, które z różnych względów zostało przesunięte na 20 maja.

Zebranie Oddziału

Najbliższe zebranie odbędzie się 8 kwietnia.
W programie zebrania:
1. aktualności na niebie i zapowiedŸ ważnych zjawisk,
2. aktualności astronautyczne,
3. oddziałowe obchody Dnia Kosmonautyki z okazji przypadającej za parę dni 55 rocznicy lotu Jurija Gagarina w kosmos,
4. prelekcja Zbigniewa Jankowskiego "Program Mercury",
5. obserwacje Jowisza (przy dobrej pogodzie).

Zebranie Oddziału 11 marca 2016

Marcowe zebranie członków i sympatyków naszego Oddziału prowadził prezes Wiesław Krajewski. Rozpoczął od omówienia ważnych bieżących spraw dotyczących propozycji działań w najbliższym czasie. Planujemy bowiem powołanie do życia nowej sekcji przy PTMA - Sekcji astronautycznej. Dyskutowaliśmy nad celami i formami działania sekcji, sprawami personalnymi, możliwościami pracy. Pomysł ten postaramy się rozwijać. Drugim tematem działań była propozycja kolejnej prelekcji w Dworku Wincentego Pola. Jeśli uzgodnienia przebiegną pomyślnie, dojdzie ona do skutku w kwietniu. Dyskutowaliśmy również o możliwościach udziału członków naszego Oddziału w programie radiowym dotyczącym astronomii. Czeka nas jeszcze zlot w Bieszczadach na początku maja.
Jak zwykle, w dalszej części zebrania przedstawiliśmy aktualne wydarzenia na niebie, szczególnie ciekawe konfiguracje planet i Księżyca. Omówiliśmy także minione całkowite zaćmienie Słońca w Indonezji i relacje członków PTMA z tego zaćmienia.
W części astronautycznej, Zbigniew Jankowski omówił najważniejsze wydarzenia w tej dziedzinie, jakie nastąpiły w ostatnim czasie.
Następnie prezes przedstawił prelekcję "Kobiety w astronomii", omawiając sylwetki najważniejszych astronomek w historii, począwszy od czasów starożytnych, aż do XX wieku. Ciekawym zakończeniem zebrania była prezentacja tajnego dokumentu Rady Ministrów ZSRR wydanego po locie Jurija Gagarina w kosmos, ujawniającego jakie prezenty po tym locie otrzymał.
Na tym zebranie zakończyło się. Spotykamy się na następnym 8 kwietnia.

Zebranie Oddziału

Najbliższe zebranie odbędzie się 11 marca w Paderewskim.
W programie zebrania:
1. propozycje nowych działań Oddziału,
2. aktualności na niebie,
3. aktualności astronautyczne,
4. prelekcja Wiesława Krajewskiego "Kobiety w astronomii",
5. obserwacje nieba (przy dobrej pogodzie).
Zapraszamy.


Terminaż spotkań PTMA

Terminy


Obserwatorium w Puławach

Relacja z wyjazdu


40 lat PTMA w Lublinie

Relacja z jubileuszowego zebrania.


Nasze spotkania

Podczas naszych spotkań wyłaszamy prelekcje oraz omawiamy aktualne zjawiska....


Nasze obserwacje

Podczas kilku ostatnich obserwacji obserwacji wykonaliśmy trochę zdjęć.
Zapraszamy do mini galerii.


Nasze wyjazdy

Roztoki GĂłrne 22-25 Lipca 2004r. - relacja


Nasza gablotka

Posiadamy gablotke w ktĂłrej zamieszczamy aktualne informacje o zjawiskach na niebie.

powrĂłt

do gĂłry

© Adam Kisielewicz 2002-2018 by PTMA Lublin