Credo Science

Projekt CREDO (Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory) to innowacyjne przedsięwzięcie naukowe, którego celem jest globalna analiza danych o promieniach kosmicznych. Jego unikalność polega na wykorzystaniu smartfonów jako detektorów do rejestrowania cząstek promieni kosmicznych, co pozwala na zaangażowanie szerokiej społeczności w badania naukowe. Aby wziąć udział w projekcie, wystarczy zainstalować aplikację CREDO Detector na smartfonie i uruchomić ją z zakrytym obiektywem aparatu.

 

CREDO jest projektem podwójnie otwartym – każdy może dołączyć ze swoimi danymi i każdy ma dostęp do wszystkich danych naukowych (z pełnym poszanowaniem prywatności użytkowników). Projekt promuje również zaangażowanie osób spoza formalnego świata nauki w badaniach, oferując współautorstwo publikacji naukowych na podstawie zebranych danych. W ramach projektu prowadzony jest również konkurs „Łowcy Cząstek”, który jest skierowany głównie do uczniów i studentów, pozwalając na indywidualną i zespołową rywalizację między właścicielami smartfonów. Aktualnie w konkursie bierze udział ponad 1200 uczniów z około 60 szkół, głównie z Polski, ale istnieje nadzieja na rozszerzenie konkursu na inne kraje.

 

CREDO jest współfinansowane przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji za pośrednictwem programu Grantów Wyszehradzkich w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Głównym instytutem badawczym projektu jest Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, który zajmuje się szerokim zakresem badań i działalności, od fizyki cząstek i astrofizyki, przez fizykę hadronów, fizykę jądrową o wysokiej, średniej i niskiej energii, fizykę materii skondensowanej, aż po zastosowania metod fizyki jądrowej w interdyscyplinarnych badaniach.

 

Aplikacja CREDO Detector, włącznie z oprogramowaniem projektu CREDO, jest dostępna na licencji MIT, co oznacza, że może być rozwijana i wykorzystywana w innych projektach naukowych, szkolnych, a nawet komercyjnych. Utrzymanie i rozwój aplikacji nadzoruje Politechnika Krakowska, a Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH w Krakowie nadzoruje zbieranie i przetwarzanie danych z całego świata

Scroll to Top