Historia PTMA Lublin

Zdjęcie z lat 80-tych

Oddział PTMA w Lublinie istnieje od 1967 roku i został powołany do działalności na terenie Instytutu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Założycielami jego byli między innymi prof. dr hab. Longin Gładyszewski oraz prof. dr hab. Stanisław Hałas. Oddział nie ma swojej stałej siedziby. Korzysta z uprzejmości Dyrekcji Międynarodowej Szkoły im Paderewskiego w Lublinie, która udostępnia salę wykładową nr 27 na cele spotkań członków i sympatyków PTMA.


Oddział zrzesza członków PTMA z Lublina oraz województwa lubelskiego. Istnieje jednak jeszcze jeden oddział na terenie naszego województwa – w Puławach, do którego należą miłośnicy astronomii z tamtych okolic. Nasz Oddział liczy aktualnie około 70 członków, z których większość zamieszkuje poza Lublinem.


Spotkania członków i sympatyków naszego Oddziału odbywają się w każdy drugi miesiąca (czyli raz w miesiącu) o godz. 17.15 w sali 27
(I piętro) liceum im. Paderewskiego na ul Symfonicznej 1. W miesiącach letnich – lipiec i sierpień mamy przerwę wakacyjną.


Oddział Lubelski PTMA nie ma w swym gronie profesjonalnych astronomów mogących wygłaszać odczyty z astronomii. Zebrania przygotowywane są więc przez samych członków Oddziału lub innych miłośników zaprzyjaźnionych z naszym Oddziałem. Od czasu do czasu na zebrania zapraszana jest obecna na UMCS-ie kadra naukowa. Tematyka prelekcji dotyczy najnowszych wiadomości astronomicznych i astronautycznych, porad dotyczących sposobów przeprowadzania obserwacji aktualnych zjawisk na niebie, astrofotografii, historii astronomii, budowy instrumentów obserwacyjnych itp. Przeprowadzane prelekcje są często ilustrowane slajdami, zdjęciami, foliogramami lub pokazami wideo.

Prezentujemy również programy komputerowe, filmy popularnonaukowe, zdjęcia i wyniki obserwacji. Ważne jest też po prostu samo spotkanie we wspólnym gronie, rozmowy i wymiana doświadczeń między bardziej i mniej zaawansowanymi miłośnikami astronomii.


Często przeprowadzamy wspólne obserwacje i pokazy nieba. Odbywają się one zawsze po zebraniach (jeśli tylko pogoda jest odpowiednia), ale także umawiamy się w innych terminach. Wtedy wyjeżdżamy poza miasto by obserwować np. zaćmienia, komety, planety, meteory. Korzystamy ze sprzętu będącego własnością Oddziału oraz z teleskopów prywatnych naszych członków. Organizujemy także wyjazdy do zaprzyjaźnionych placówek astronomicznych i obserwatoriów oraz letnie obozy obserwacyjne.


Obserwacje o charakterze naukowym prowadzone są z Dostrzegalni Astronomicznej Instytutu Fizyki w przypadku ważnych zjawisk na niebie jak np. jasnych komet, zakryć jasnych gwiazd przez Księżyc, zakryć planetoidalnych, zaćmień Słońca i Księżyca itp. Mamy tu możliwość korzystania ze służby czasu opartej o sygnały DCF 77, która jest na wyposażeniu Pracowni Astrofizyki Instytutu Fizyki. Niezależnie, w ramach Instytutu Fizyki UMCS, prowadzone są w sposób ciągły od wielu lat, przez prof. Longina Gładyszewskiego, obserwacje aktywności Słońca na falach radiowych, przy użyciu własnej konstrukcji radioteleskopu. Mamy też własną biblioteczkę Oddziałową, w której znajdują się książki, czasopisma, atlasy i mapy nieba, poradniki obserwacyjne, kalendarze, a także płyty CD i nagrania wideo. Udostępniamy je naszym członkom. Członkowie naszego Oddziału publikują swoje artykuły i zdjęcia w Vademecum Miłośnika Astronomii, w Uranii-Postępach Astronomii, w Komeciarzu, oraz w Internecie. W corocznych Raportach Instytutu Fizyki, wydawanych przez UMCS, publikują też członkowie naszego Oddziału będący pracownikami tej uczelni. Najbardziej aktywni członkowie są wyróżniani Dyplomami Honorowymi, Srebrnymi i Złotymi Honorowymi Odznakami PTMA, których wręczanie odbywa się na Walnych Zjazdach Delegatów PTMA.


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych astronomią na nasze zebrania oraz do wstąpienia w szeregi członków Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.

Scroll to Top